ONLİNE REZERVASYON
Alış Yeri Alış Yeri Mevki Alış Tarihi / Alış Saati Para Birimi
Dönüş Yeri Dönüş Yeri Mevki Dönüş Tarihi / Dönüş Saati

Sigorta Koşulları

SİGORTA TEMİNATI DIŞINDA KALAN HALLER
a- Kaza ve alkol raporunun olmadığı durumlarda.

b- Kazanın sözleşmede adı yazılı olmayan bir sürücünün yönetiminde meydana gelmesi halinde.

c- Sürücünün kaza sırasında alkol veya uyuşturucu etkisi altında olduğu durumlarda.

d- Sürücü gerekli ehliyete sahip olmadığı durumlarda.

e- Trafik kurallarının ihlali ve aşırı hız dolayısıyla meydana gelen kazalarda.

f- Sürücünün %100 kusurlu olduğu durumlarda.

g- Başka bir aracın yada hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesi, itilmesi, yüklenerek taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlarda.

h- Kiracı aracın trafik yasaları ve ilgili tüm mevzuat hükümlerinin gerektiği trafik kurallarına uymak zorundadır. Bu kurallara uyulmaması hız tahriklerinin aşılması, aracın yol ve hava şartlarına uygun kullanılmaması ve benzeri nedenler ile yukarıdaki GENEL KOŞULLAR’A uyulmaması halinde araçta herhangi bir hasar meydana gelirse, kiracı listede belirtilen kasko bağışıklığı pirimi ödemiş dahi olsa zararın tamamından sorumludur. Bu halde kasko sigortası yokmuş gibi muamele yapılır.

I- Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar.

i- Sigara ve emsali yakıcı bir maddenin tesiri ile alevli bir yangın başlangıcı olmaksızın husule gelen yanıklar.

j- Araç döşemesinde meydana gelecek yanık ve lekeler.

k- Hatalı kullanımdan meydana gelecek lastik yarılması sigorta teminatı dışında olup bu tür durumlarda meydana gelecek hasarlardan tamamen kiracı sorumludur. Kendisine atfı kabul olmayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edemeyen kiralayan tahsil edemediği zarar için ve aracın işten kalma tazminatı için kiracıya rucu hakkına sahiptir.

I- Kiracı araca herhangi bir zarar vermesi veya araçla ilgili kiralayanla muhalefete düşmesi halinde sözleşmenin ön yüzünde bulunan bankaya veya bir finans kuruluşuna ait no su belirtilen kredi kartını bu masrafları karşılamaya dair kullanma iznini direkt kiralayana verir.